3 תשובות
גם מאצלך וגם מאצלו
שואל השאלה:
העוקב יורד אוטומטית גם אצלי וגם אצלו?
או רק מאצלו כי אני זו שחסמתי?
רונה
הוא עדיין יכול לראות את התמונת פרופיל שלך, והעוקב יורד אוטומטית.