2 תשובות
תמיד יש פתרונות באתר של יואל גבע.
שואל השאלה:
אין פתרונות של ביולוגיב אצל יואל גבע
אנונימי