5 תשובות
שואל השאלה:
כשכתבת תשובה באנונימי והיו לתשובה הרבה פלוסים ונתנו פרח. רגע מעצבן שכזה.
אנונימית
הצליל המפחיד כשמתקבלת הודעה פרטית בסטיפס
כשאתה ממש משקיע בתשובה לשאלה מסויימת
לוחץ על "שלח תשובה" ואז מראים לך שהשאלה נמחקה.
שאתה בוואצפ וכותב חחח רק עם שלוש ח ונעצר אוטומטית כי אתה כבר רגיל שבסטיפס אי אפשר לעשות מלא ח. שנאת חיי
השאלה הזאת בעיקרו וואי הטמטום שהולך פה לפעמים!