תשובה אחת
האוניברסיטה. את יוצאת מתחנת הרכבת ישר לכניסה של גני התערוכה.
רדי בסבידור מרכז כשבא לך סיבוב בקניון עזריאלי :)