6 תשובות
שהיא מסננת?
שהיא מסננת כנראה
או שהיא מדברת עם מישהו.
שהיא עסוקה או שלא בא לה לדבר
מדברת עם מישהו /מסננת
שהיא מסננת? אבל יכול להיות שהיא באמת לא ראתה
שהיא מסננת.
או שהיא השאירה הפלאפון פעיל והלכה לאנשהו ובאמת לא ראתה.
אחת משתי האפשרויות.
באותו הנושא: