7 תשובות
זאב צעיר
זאב צעיר
זאב צעיר
זאב צעיר
יומני הערפד
אני ראיתי את שתי הסדרות

אחת אחרי השנייה בהתחלה ראיתי את כל זאב צעיר ואחר כך יומני הערפד
שתיהן סדרות ממש טובות זה מאוד קשה להחליט אבל יומני הערפד יותר טובה.
יומני הערפד 100%