4 תשובות
כי זה בעיה של זכויות יוצרים או שיט כזה, אסור להם להשתמש בשם המותג עצמו
זכויות יוצרים...
אם את רואה שכתוב את החברה האמיתית זה אומר ששילמו להם לפירסום.
גם נגיד את שומעת מוזיקת רקע אז גם עליה הם משלמים הון בשביל שיוכלו לשים...
כדי לא לקבל תביעה של זכויות יוצרים נדמה לי, וגם כדי לא להביא פרסום חינם
כדי שלא יתבעו אותם