5 תשובות
שניים. אלא אם הוא שפוי ומסוגל לצאת.
6
יש חמישה אנשים, הרגת ארבעה מהם אבל הפ עדיין בחדר. וגם אתה שם אז שישה
6? נשאר אותך ועוד 5 אנשים, אמנם מתים אבל אנשים.
6. לא פינית את המתים או משהו
וכולל אתה נמצא בפנים
באותו הנושא: