4 תשובות
כן. מיטוכונדריה, גרעין, קרום וציטופלסמה משותפים לכל התאים בגוף בעלי חיים.
תאמתת
שאין גרעין בתאי דם אדומים
או מיטוכונדריה
אז.. טעית מי שכתב מעליי^^
זאת הסיבה שהם מתים אחרי מאה ימים