9 תשובות
מעדר\את-חפירה
את חפירה
את חפירה.
MCR
את חפירה/ מעדר