2 תשובות
A=2
B=29
C=5
משוואה ריבועית כנראה
אי אפשר לפרק לגורמים (טרינום)