2 תשובות
תשימי עוד גופיה מתחת ליתר ביטחון
חולצה ארוכה עדיף.