3 תשובות
בגלל זה (?)-פיילוט הוא תוכנית הדגמה של תוכנית טלוויזיה או תוכנית רדיו. הפיילוט נועד לבחון את הרעיונות של התוכנית החדשה ואת תגובת הקהל לתוכנית, ובהתאם לכך להסיק מסקנות לגבי המשך הפקתה של התוכנית.
כי פיילוט = פרק ראשון
פיילוט - יעני ניסוי, עושים לכל תוכנית כמעט פרק פיילוט, כלומר פרק ניסוי, משדרים אותו לקבוצת מבחן ולמנהלי הערוץ כדי שיבחרו אם להמשיך לתוכנית או לקבור את התוכנית כבר בשלב הפיילוט.