2 תשובות
נדלק עליך אולי
לפעמים אנשים סתם בוהים! לא חושבת שהייתה סיבה מיוחדת!
אנונימית
line:445
באותו הנושא: