15 תשובות
3
אנונימי
אממ בערך 4 אני חושבת
בשבוע? 3-2
3 בערך
כל יום
2
אנונימית
פעם בשבוע
5
אנונימית
3
Yui
כל יום
אנונימי
יום כן יום לא
יום כן יום לא, מוצש, שני, רביעי כן. השאר רק גוף