תשובה אחת
כל מה שכתבת פה את יכולה להגיש בקשה אצל הת"ש או לנסות דרך הקב"ן לקבל שינוי שיבוץ תנסי גם לפנות למיטב ולהסביר להם
אנונימי