תשובה אחת
זה בטח עוד כמה זמן יעבור, פנימי זה שונה מחיצוני.
תנסי אולי קרח?/: