תשובה אחת
מכנסים להגדרות, כללי, עדכוני תוכנה ואם יש עידכון חדש זה כותב להוריד ולהתקין