2 תשובות
היה לי,
לי זה בא בקופסא
זה בא בקופסה
לי אין אותן