2 תשובות
מה שבפרומו היה בפרק הקודם
מה שבפרומו זה מה שכבר היה לא מה שיהיה