תשובה אחת
חוסר ביטחון עצמי, אני בטוחה שהם לא שונאים אותך.