תשובה אחת
שהם אנשים טובים ובחרת חברים בחוכמה
מכירה מלא שהיו מנצלים את המצב