תשובה אחת
בטסט פנימי, המורה לנהיגה הוא זה שבוחן אותך, ולכן הוא אמור לתת לך תשובה במקום. אם הוא לא אמר לך, פשוט תתקשר ותשאל אותו.