4 תשובות
למה לא?
אתה רוצה להתחרט על זה כל החיים שלך?
אני יודע אבל כבר מאוחר יש לה חבר..