3 תשובות
למה לא?
אתה רוצה להתחרט על זה כל החיים שלך?