4 תשובות
מי זאת
אנונימית
מישהי מהצלצול האמיתיי
מה זה הצלצול האמיתי?
אנונימית