4 תשובות
סוג של מתיחה.
גולש המפיק הנאה מפעולות ברשת כמו תגובות סרק, שימוש עקבי בסרקזם והשחתת תוכן.
מישהו שמעצבן אנשים בכוונה או מספים בכוונה או מתחזה לאנשים
אנונימי
בנאדם שנהנה להרגיז סתם.