2 תשובות
שואל השאלה:
בעצם צריכים לכתוב נקודת ראות פוליטית
כלומר
שואל השאלה:
הנה הטבלה:

הכינוי | נקודת ראות פוליטית
---------------------------------------------------
שטחים משוחררים |
שטחים כבושים |
שטחים מוחזקים |