2 תשובות
יש את האפליקציה של האייפון, קוראים לה בריאות.
כדי להגיע לספירת צעדים-
נתוני בריאות> פעילות> ואז רואים שם פשוט
ליטרלי גוגל מפות. את רואה את הדרך שלך.