19 תשובות
קטיוש?
קטיושה?
קטי
קטו (katu)

אני מכירה שחקנית בשם קטיה ואלה הכינויים שלה
קט
קטי
קוטי
קטריאלה
קטי
קט
קטיוש
קטוש
קטיושה
קטיושקה
קאטא
אנונימי
קטינקה, קטיושינקה
קטילי
קטילטיל
קטיוש
קטיושי
לאא מניסיון לא קטיושקה! או קטיושה!
** או קטיה או קטי זהוו חחח
קטינה
אנונימי
חחח שלא תעיז אפילו! ^
קטקט
קטיושה
רקטה
פצמר
סתם לא מצחיק סליחה
אנונימית
קטיושקה
קטיושי
יושקית
תשיר לה וקטיושקה גם יצאה לשוח ( מתוך לבלבו אגס וגם תפוח)