6 תשובות
שרופי
חמור
זבל
מציק
רוע לב אנושי


אני מתה עליו אל תסתכלו עלי ככה
שוגי
אנונימית
פושי
קוף
בבון
מוכה
חאאיים
זיסי ( מתוק ביידיש)