6 תשובות
מידע על הספר, על הכותבת
מידע על הסופרת?
כן. על הסופרת.
איך קוראים לה
מתי נולדה / נפטרה
איפה נולדה
דברים כאלה
ביוגרפיה היא תולדות חיים.
מידע על חייה של הסופרת