4 תשובות
לא
רק עולה
שונא כשמשחקים אותה קשה להשגה
מאבד עניין
להפך
להפך אם היא תגיד לי בו פעם אחרת אז אם הפעם האחרת לא תגיע בניסיון השני אז היא שרופה מבחינתי, שונא אנשים לא רשמיים