5 תשובות
היה יורד לך נקודות
יורד לך הציון ולא מתחיל מ100.
שואל השאלה:
בכמה יורד?
בכמה ששוות השאלות
ירדו נקודות, זה בוודאות.
יכול להיות שיפסלו גם תשובות שלמות, אבל אני בספק לגבי זה