2 תשובות
שואל השאלה:
והאם אני חייבת לבוא לכנס ההסברה? ואם לא, אני צריכה להודיע שלא אגיע?
גם אני קיבלתי
יסבירו באותו היום מה זה הקורס הזה (זה קורס גיור) את לא חייבת ללכת לזה אם לא תלכי זה כאילו את חותמת על ויתור. את יכולה גם לבוא לשמוע על זה ולחתום שאת מוותרת