4 תשובות
שואל השאלה:
אין דרך אחרת?
אין כבר זכוכית אתה חייב ללכת להחליף
תחליף זכוכית
באותו הנושא: