תשובה אחת
2019. הם עוד לא התחילו לצלם, ובטח עוד לא בנו תסריט. ככה שאין תאריך מדויק.