2 תשובות
מחזירים אותה בעונה השמינית בפרק האחרון
שואל השאלה:
מהה רק בפרק האחרון של עונה שמינית מה לעזזל
אנונימית