תשובה אחת
באפריל כבר יותר מחצי מהזמן רוב אנשים ילכו עם קצר