2 תשובות
באפריל כבר יותר מחצי מהזמן רוב אנשים ילכו עם קצר
באמצע מרץ/סוף מרץ, כבר יתחיל להיות חמים.