תשובה אחת
זה טוב מאוד, זה השתפרות גדולה ו82 זה ציון מעולה