3 תשובות
מינימום
רק טיפים...
בימים חזקים יכלתי לקבל 50 לשעה וכשהיה חלש 25 לשעה... משתנה בדרך כלל
30, ואני בת 16