4 תשובות
בודדה כנראה מאוד... הייתי מנסה ללכת לדבר איתה
לא יהיה לי אכפת, בתיכון תמיד הייתי לבד בהפסקות והילדים האחרים לא עניינו אותי
קודם כל ההיתי ניגש ושואל אותה מה קרה שהיא תמיד בחוץ אולי היא צריכה עזרה
הייתי ניגשת אליה..