תשובה אחת
זה לא משהו שקבוע בחוק, לפי ההתקדמות שלך ולפי מה שהמורה מחליט