3 תשובות
מנסים לגשת בעוד מועד.
אנונימית
מועד ג
יש את זה לילדה מהכיתה שלי..
שואל השאלה:
אם אני לא עוברת בשום מועד?
אנונימית