9 תשובות
אתערב, מכות זה לא פיתרון לשום דבר.
ErO
מנסה להשתלט עליה?
אני יגיד שהוא חננה
ואני לא יודעת מה הוא עשה אז אני לא יתערב
אנונימי
אם אני רואה שזה בקטע רציני אז אני אנסה לעצור את זה
למרות שלא בטוח כי אני מסתכנת בכך שאני אקפא במקום..
זה לא קשור למי מרביץ למי
מראש אמרתי שתהיה שאלה הפוכה, ולשאלה- אקרא למשטרה
חח איך ידעתי שיעשו לזה שאלה מהצד השני, ואצעק עליה ואגיד לה להפסיק, אם היא לא מפסיקה אני קוראת למישהו.
אנונימית
אתערב, אנסה להפריד ביניהם אם אני לא ממהרת לאן שהוא.
הייתי מתערבת ללא ספק
אתערב.