3 תשובות
נשמע שכן ויש סיכוי שהוא פשוט רצה להכיר אותך
לדעתי כן.
ונדמה לי שעניתי כבר על השאלה הזאת.
כן.