התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
יש תוכנה שקראת subtitle workshop
איתה ניתן ליצור תרגום מובנה.
אם אתה רוצה רק לצפות בסרט עם התרגום, אז דאג ששם הסרט ושם התרגום יהיו זהים (מסונכרנים).
שים לב שהגירסה של הסרט תואמת גם את הגירסה של התרגום.

בהצלחה