3 תשובות
זרעי פלפל
שואל השאלה:
לא הזרעים, הלבן הזה
קוראים לזה הבשר של הגמבה, לא יודעת את השם האמיתי אם יש
באותו הנושא: