5 תשובות
לטינית (?)
כנראה שלטינית...
אנגלית של בריטניה?
לטינית?