15 תשובות
A, 17
מהבושה אני אנונימית
אנונימית
18, A75

ניחא, יש איזורים אחרים להתגאות בהם /:
75 c
אנונימית
A80
13 וחצי עוד מעט 14.
אנונימית
D או DD 85 משהו כזה (?)
האמת שאין לי מושג
אנונימית
D80, עוד מעט 15
אנונימית
C 75
24
אנונימית
אני בגוזיות. מידה m לילדות גיל 12
אנונימית
B75, 14
בת 14 עם גוזיות: (
מתביישת לצאת מאנונימית
אנונימית
D75, עוד מעט 14