8 תשובות
אכן
הוא הוסגר לידי מושל רומאי.
שואל השאלה:
והרומאים שלטו באותה תקופה נכון?
ברור
אנונימי
הרומאים שלטו באותו שנה שהוא נפטר
אכן כן